>>> POXA DE BECERROS DE RECRÍA<<<

Buscar por código de vendedor ou número de animal

Buscar

A = Adxudicado
D = Deserto
R = Rexeitado

*** Resultados previos pendentes de validación e rechazos na subasta ***

 
CÓD. VENDEDOR Nº ANIMAL PREZO ESTADO
013303 1 52,50 Adjudicado
013262 2 120,50 Adjudicado
013303 3 236,50 Adjudicado
013262 4 43,50 Adjudicado
015342 5 73,50 Adjudicado
013262 6 136,50 Adjudicado
013262 7 40,50 Adjudicado
015342 8 12,50 Adjudicado
013303 9 59,50 Adjudicado
013303 10 291,50 Adjudicado
017069 11 275,50 Adjudicado
017069 12 270,50 Adjudicado
013303 13 136,50 Adjudicado
013303 14 306,50 Adjudicado
013303 15 37,50 Adjudicado
016499 16 70,50 Adjudicado
016499 17 0,00 Desierto
016499 18 115,50 Adjudicado
016499 19 117,50 Adjudicado
016499 20 28,50 Adjudicado
010035 21 13,50 Adjudicado
010035 22 8,50 Adjudicado
016873 23 125,50 Adjudicado
016873 24 105,50 Adjudicado
016873 25 100,50 Adjudicado
016873 26 117,50 Adjudicado
014468 27 28,50 Adjudicado
010393 28 86,50 Adjudicado
007199 29 28,50 Adjudicado
007199 30 74,50 Adjudicado
016873 31 127,50 Adjudicado
016873 32 115,50 Adjudicado
016873 33 76,50 Adjudicado
016873 34 91,50 Adjudicado
013048 35 153,50 Adjudicado
013048 36 85,50 Adjudicado
013048 37 123,50 Adjudicado
013048 38 76,50 Adjudicado
013048 39 185,50 Adjudicado
014716 40 42,50 Adjudicado
010035 41 253,50 Adjudicado
010035 42 127,50 Adjudicado
014716 43 133,50 Adjudicado
010035 44 253,50 Adjudicado
014716 45 170,50 Adjudicado
001487 46 170,50 Adjudicado
015315 47 40,50 Adjudicado
015131 48 217,50 Adjudicado
015131 49 125,50 Adjudicado
015131 50 120,50 Adjudicado
015131 51 267,50 Adjudicado
015131 52 337,50 Adjudicado
015131 53 225,50 Adjudicado
015131 54 392,50 Adjudicado
015131 55 276,50 Adjudicado
015131 56 142,50 Adjudicado
015131 57 113,50 Adjudicado
006385 58 280,50 Adjudicado
002603 59 426,50 Adjudicado
007459 60 0,00 No Subastado
007459 61 46,50 Adjudicado
007459 62 31,50 Adjudicado
007459 63 63,50 Adjudicado
015131 64 30,50 Adjudicado
015131 65 28,50 Adjudicado
015131 66 130,50 Adjudicado
015131 67 107,50 Adjudicado
015131 68 294,50 Adjudicado
015131 69 33,50 Adjudicado
015131 70 127,50 Adjudicado
015131 71 87,50 Adjudicado
015131 72 221,50 Adjudicado
015131 73 36,50 Adjudicado
015131 74 234,50 Adjudicado
015131 75 7,50 Adjudicado
015131 76 100,50 Adjudicado
015131 77 77,50 Adjudicado
015131 78 38,50 Adjudicado
015131 79 266,50 Adjudicado
015131 80 265,50 Adjudicado
015131 81 0,00 Fuera de Subasta
015131 82 33,50 Adjudicado
015131 83 282,50 Adjudicado
015131 84 30,50 Adjudicado
015131 85 120,50 Adjudicado
015131 86 0,00 Fuera de Subasta
015131 87 7,50 Adjudicado
015131 88 352,50 Adjudicado
015131 89 242,50 Adjudicado
015131 90 28,50 Adjudicado
015131 91 266,50 Adjudicado
015131 92 206,50 Adjudicado
015131 93 77,50 Adjudicado
015131 94 77,50 Adjudicado
015131 95 40,50 Adjudicado
015131 96 7,50 Adjudicado
015131 97 77,50 Adjudicado
015131 98 137,50 Adjudicado
015131 99 197,50 Adjudicado
015131 100 7,50 Adjudicado
015131 101 252,50 Adjudicado
015131 102 33,50 Adjudicado
015131 103 41,50 Adjudicado
015131 104 30,50 Adjudicado
015131 105 36,50 Adjudicado
015131 106 29,50 Adjudicado
015131 107 280,50 Adjudicado
015131 108 13,50 Adjudicado
015131 109 56,50 Adjudicado
001746 110 7,50 Adjudicado
001746 111 293,50 Adjudicado
004424 112 60,50 Adjudicado
001746 113 303,50 Adjudicado
001746 114 89,50 Adjudicado
016746 115 103,50 Adjudicado
001990 116 86,50 Adjudicado
004424 117 43,50 Adjudicado
001730 118 280,50 Adjudicado
000543 119 0,00 No Subastado
016342 120 107,50 Adjudicado
002389 121 36,50 Adjudicado
016342 122 64,50 Adjudicado
001730 123 169,50 Adjudicado
016746 124 285,50 Adjudicado
006905 125 316,50 Adjudicado
002533 126 166,50 Adjudicado
002284 127 68,50 Adjudicado
002307 128 353,50 Adjudicado
002307 129 243,50 Adjudicado
002307 130 331,50 Adjudicado
002307 131 69,50 Adjudicado
002307 132 40,50 Adjudicado
002307 133 42,50 Adjudicado
002307 134 85,50 Adjudicado
002307 135 66,50 Adjudicado
002307 136 70,50 Adjudicado
002307 137 103,50 Adjudicado
002307 138 56,50 Adjudicado
002307 139 75,50 Adjudicado
016999 140 400,50 Adjudicado
002994 141 281,50 Adjudicado
002994 142 215,50 Adjudicado
012924 143 247,50 Adjudicado
012924 144 140,50 Adjudicado
012924 145 193,50 Adjudicado
012924 146 70,50 Adjudicado
012924 147 183,50 Adjudicado
012924 148 220,50 Adjudicado
012924 149 155,50 Adjudicado
012924 150 253,50 Adjudicado
012924 151 205,50 Adjudicado
012924 152 180,50 Adjudicado
012924 153 223,50 Adjudicado
012924 154 240,50 Adjudicado
012924 155 160,50 Adjudicado
012924 156 205,50 Adjudicado
012924 157 233,50 Adjudicado
012924 158 350,50 Adjudicado
012924 159 224,50 Adjudicado
016130 160 250,50 Adjudicado
016281 161 93,50 Adjudicado
001520 162 25,50 Adjudicado
016988 163 63,50 Adjudicado
005854 164 93,50 Adjudicado
015903 165 306,50 Adjudicado
016988 166 50,50 Adjudicado
014511 167 40,50 Adjudicado
004841 168 346,50 Adjudicado
014511 169 83,50 Adjudicado
015903 170 89,50 Adjudicado
014395 171 259,50 Adjudicado
014511 172 36,50 Adjudicado
001027 173 17,50 Adjudicado
001432 174 37,50 Adjudicado
001027 175 0,00 Fuera de Subasta
001027 176 195,50 Adjudicado
001027 177 57,50 Adjudicado
001432 178 18,50 Adjudicado
001432 179 77,50 Adjudicado
001432 180 103,50 Adjudicado
001027 181 82,50 Adjudicado
001432 182 78,50 Adjudicado
001432 183 229,50 Adjudicado
001432 184 20,50 Adjudicado
001432 185 83,50 Adjudicado
014218 186 327,50 Adjudicado
014218 187 115,50 Adjudicado
014218 188 133,50 Adjudicado
004944 189 135,50 Adjudicado
000830 190 48,50 Adjudicado
002434 191 172,50 Adjudicado
000830 192 332,50 Adjudicado
010647 193 75,50 Adjudicado
010877 194 38,50 Adjudicado
014768 195 153,50 Adjudicado
010647 196 82,50 Adjudicado
015564 197 89,50 Adjudicado
004711 198 28,50 Adjudicado
000950 199 183,50 Adjudicado
014768 200 103,50 Adjudicado
010647 201 284,50 Adjudicado
004711 202 120,50 Adjudicado
010647 203 113,50 Adjudicado
014997 204 40,50 Adjudicado
010647 205 133,50 Adjudicado
004711 206 65,50 Adjudicado
002588 207 265,50 Adjudicado
000950 208 399,50 Adjudicado
015564 209 32,50 Adjudicado
013279 210 91,50 Adjudicado
005945 211 56,50 Adjudicado
010647 212 244,50 Adjudicado
000950 213 183,50 Adjudicado
014997 214 50,50 Adjudicado
014997 215 50,50 Adjudicado
015564 216 259,50 Adjudicado
015564 217 257,50 Adjudicado
004711 218 35,50 Adjudicado
006800 219 97,50 Adjudicado
006800 220 285,50 Adjudicado
015564 221 124,50 Adjudicado
015564 222 135,50 Adjudicado
015564 223 213,50 Adjudicado
015564 224 192,50 Adjudicado
015564 225 177,50 Adjudicado
007251 226 243,50 Adjudicado
007251 227 392,50 Adjudicado
007231 228 189,50 Adjudicado
015564 229 315,50 Adjudicado
014768 230 126,50 Adjudicado
016126 231 28,50 Adjudicado
016592 232 103,50 Adjudicado
007231 233 133,50 Adjudicado
013622 234 0,00 Desierto
002955 235 335,50 Adjudicado
016126 236 25,50 Adjudicado
011140 237 35,50 Adjudicado
006946 238 87,50 Adjudicado
013622 239 36,50 Adjudicado
015842 240 50,50 Adjudicado
009089 241 103,50 Adjudicado
015842 242 70,50 Adjudicado
015842 243 175,50 Adjudicado
015738 244 335,50 Adjudicado
008465 245 468,50 Adjudicado
010467 246 75,50 Adjudicado
008465 247 133,50 Adjudicado
008465 248 56,50 Adjudicado
008465 249 63,50 Adjudicado
000479 250 242,50 Adjudicado
015032 251 249,50 Adjudicado
000013 252 97,50 Adjudicado
014912 253 110,50 Adjudicado
000013 254 0,00 Desierto
014912 255 63,50 Adjudicado
004839 256 185,50 Adjudicado
004839 257 165,50 Adjudicado
001609 258 156,50 Adjudicado
001609 259 63,50 Adjudicado
001609 260 80,50 Adjudicado
010121 261 203,50 Adjudicado
010121 262 107,50 Adjudicado
000876 263 32,50 Adjudicado
010121 264 19,50 Adjudicado
000876 265 140,50 Adjudicado
010121 266 125,50 Adjudicado
013556 267 50,50 Adjudicado
013556 268 62,50 Adjudicado
013556 269 40,50 Adjudicado
013556 270 39,50 Adjudicado
002000 271 126,50 Adjudicado
002000 272 99,50 Adjudicado
002000 273 107,50 Adjudicado
001027 274 166,50 Adjudicado
001027 275 285,50 Adjudicado
013472 276 299,50 Adjudicado
013472 277 285,50 Adjudicado
016280 278 255,50 Adjudicado
016280 279 259,50 Adjudicado
000051 280 156,50 Adjudicado
000051 281 95,50 Adjudicado
012838 282 0,00 Desierto
012838 283 133,50 Adjudicado
012838 284 9,50 Adjudicado
012838 285 66,50 Adjudicado
011968 286 254,50 Adjudicado
004751 287 358,50 Adjudicado
004751 288 89,50 Adjudicado
016979 289 105,50 Adjudicado
003377 290 183,50 Adjudicado
013265 291 174,50 Adjudicado
013265 292 126,50 Adjudicado
013265 293 141,50 Adjudicado
001751 294 458,50 Adjudicado
013265 295 165,50 Adjudicado
004326 296 327,50 Adjudicado
008958 297 133,50 Adjudicado
014684 298 35,50 Adjudicado
008958 299 107,50 Adjudicado
001189 300 83,50 Adjudicado
004844 301 165,50 Adjudicado
006144 302 308,50 Adjudicado
004326 303 183,50 Adjudicado
016360 304 157,50 Adjudicado
004844 305 125,50 Adjudicado
002605 306 0,00 No Subastado
004747 307 100,50 Adjudicado
016116 308 209,50 Adjudicado
016116 309 144,50 Adjudicado
016153 310 166,50 Adjudicado
005720 311 28,50 Adjudicado
005720 312 41,50 Adjudicado
005510 313 77,50 Adjudicado
005510 314 9,50 Adjudicado
013973 315 54,50 Adjudicado
003536 316 295,50 Adjudicado
003536 317 105,50 Adjudicado
004747 318 133,50 Adjudicado
005720 319 53,50 Adjudicado
001189 320 83,50 Adjudicado
016902 321 0,00 Desierto
005510 322 38,50 Adjudicado
001189 323 66,50 Adjudicado
005720 324 135,50 Adjudicado
016153 325 77,50 Adjudicado
007576 326 195,50 Adjudicado
002605 327 368,50 Adjudicado
000932 328 355,50 Adjudicado
013973 329 48,50 Adjudicado
013973 330 45,50 Adjudicado
016360 331 353,50 Adjudicado
001249 332 409,50 Adjudicado
002752 333 269,50 Adjudicado
002536 334 325,50 Adjudicado
000011 335 338,50 Adjudicado
016190 336 294,50 Adjudicado
002536 337 77,50 Adjudicado
002556 338 125,50 Adjudicado
012054 339 94,50 Adjudicado
002556 340 83,50 Adjudicado
011841 341 383,50 Adjudicado
007580 342 234,50 Adjudicado
016447 343 124,50 Adjudicado
016447 344 213,50 Adjudicado
016447 345 128,50 Adjudicado
016447 346 28,50 Adjudicado
016447 347 30,50 Adjudicado
016447 348 90,50 Adjudicado
016447 349 73,50 Adjudicado
016447 350 66,50 Adjudicado
016447 351 153,50 Adjudicado
016447 352 63,50 Adjudicado
016447 353 35,50 Adjudicado
016447 354 105,50 Adjudicado
002771 355 0,00 Desierto
013733 356 83,50 Adjudicado
002771 357 0,00 Desierto
002771 358 66,50 Adjudicado
002771 359 28,50 Adjudicado
005376 360 123,50 Adjudicado
010035 361 621,50 Adjudicado
015131 362 425,50 Adjudicado
015131 363 399,50 Adjudicado
015131 364 209,50 Adjudicado
012854 365 680,50 Adjudicado
015131 366 147,50 Adjudicado
015131 367 155,50 Adjudicado
015131 368 197,50 Adjudicado
015131 369 117,50 Adjudicado
006737 370 443,50 Adjudicado
015131 371 316,50 Adjudicado
015131 372 388,50 Adjudicado
015131 373 297,50 Adjudicado
015131 374 225,50 Adjudicado
008251 375 1.227,50 Adjudicado
015131 376 543,50 Adjudicado
015131 377 354,50 Adjudicado
010125 378 591,50 Adjudicado
002125 379 411,50 Adjudicado
008251 380 1.285,50 Adjudicado
016826 381 446,50 Adjudicado
016130 382 168,50 Adjudicado
016826 383 401,50 Adjudicado
016134 384 310,50 Adjudicado
004060 385 0,00 No Subastado
002569 386 462,50 Adjudicado
016409 387 448,50 Adjudicado
016409 388 503,50 Adjudicado
012854 389 626,50 Adjudicado
009631 390 587,50 Adjudicado
005926 391 186,50 Adjudicado
015738 392 340,50 Adjudicado
015738 393 380,50 Adjudicado
015738 394 325,50 Adjudicado
011481 395 668,50 Adjudicado
005926 396 151,50 Adjudicado
005867 397 437,50 Adjudicado
011322 398 403,50 Adjudicado
011322 399 410,50 Adjudicado
014394 400 269,50 Adjudicado
015564 401 195,50 Adjudicado
015564 402 186,50 Adjudicado
015738 403 516,50 Adjudicado
005926 404 155,50 Adjudicado
003118 405 633,50 Adjudicado
012568 406 327,50 Adjudicado
013229 407 259,50 Adjudicado
005376 408 183,50 Adjudicado
005376 409 265,50 Adjudicado
002604 410 153,50 Adjudicado
012406 411 25,50 Adjudicado
013800 412 153,50 Adjudicado
013800 413 0,00 Desierto
012403 414 331,50 Adjudicado
007227 415 40,50 Adjudicado
007227 416 195,50 Adjudicado
004428 417 303,50 Adjudicado
004428 418 333,50 Adjudicado
011464 419 283,50 Adjudicado
000327 420 128,50 Adjudicado
000327 421 104,50 Adjudicado
004629 422 137,50 Adjudicado
016128 423 133,50 Adjudicado
000212 424 233,50 Adjudicado
016128 425 120,50 Adjudicado
016128 426 105,50 Adjudicado
016128 427 83,50 Adjudicado
016128 428 33,50 Adjudicado
011200 429 0,00 Desierto
016128 430 0,00 No Subastado
016128 431 83,50 Adjudicado
016128 432 229,50 Adjudicado
014394 433 96,50 Adjudicado
014394 434 35,50 Adjudicado
014096 435 36,50 Adjudicado
014096 436 66,50 Adjudicado
014394 437 69,50 Adjudicado
014394 438 144,50 Adjudicado
014394 439 28,50 Adjudicado
014394 440 35,50 Adjudicado
014394 441 134,50 Adjudicado
014871 442 0,00 Fuera de Subasta
014871 443 0,00 Fuera de Subasta
000426 444 306,50 Adjudicado
013367 445 133,50 Adjudicado
001086 446 107,50 Adjudicado
001181 447 171,50 Adjudicado
007077 448 53,50 Adjudicado
007077 449 121,50 Adjudicado
013864 450 0,00 No Subastado
001086 451 131,50 Adjudicado
000426 452 133,50 Adjudicado
013928 453 325,50 Adjudicado
016274 454 219,50 Adjudicado
007077 455 66,50 Adjudicado
003978 456 140,50 Adjudicado
003120 457 389,50 Adjudicado
000927 458 83,50 Adjudicado
003118 459 319,50 Adjudicado
000927 460 105,50 Adjudicado
005351 461 219,50 Adjudicado
003978 462 99,50 Adjudicado
000927 463 128,50 Adjudicado
002005 464 105,50 Adjudicado
002103 465 373,50 Adjudicado
002103 466 409,50 Adjudicado
001537 467 364,50 Adjudicado
002005 468 44,50 Adjudicado
003978 469 128,50 Adjudicado
016327 470 83,50 Adjudicado
002005 471 0,00 Desierto
016886 472 218,50 Adjudicado
012364 473 248,50 Adjudicado
012364 474 389,50 Adjudicado
012364 475 400,50 Adjudicado
012364 476 389,50 Adjudicado
012364 477 391,50 Adjudicado
005962 478 435,50 Adjudicado
013391 479 130,50 Adjudicado
005962 480 360,50 Adjudicado
013391 481 165,50 Adjudicado
005400 482 155,50 Adjudicado
012968 483 69,50 Adjudicado
012968 484 0,00 Fuera de Subasta
012968 485 45,50 Adjudicado
009893 486 90,50 Adjudicado
015889 487 130,50 Adjudicado
004598 488 404,50 Adjudicado
015889 489 46,50 Adjudicado
015889 490 113,50 Adjudicado
015889 491 0,00 Desierto
015889 492 100,50 Adjudicado
009893 493 71,50 Adjudicado
015889 494 69,50 Adjudicado
015889 495 269,50 Adjudicado
015889 496 213,50 Adjudicado
015889 497 66,50 Adjudicado
015889 498 81,50 Adjudicado
015889 499 70,50 Adjudicado
015889 500 39,50 Adjudicado
004598 501 227,50 Adjudicado
015889 502 0,00 Desierto
000630 503 180,50 Adjudicado
000630 504 266,50 Adjudicado
000630 505 249,50 Adjudicado
000630 506 133,50 Adjudicado
000630 507 324,50 Adjudicado
000630 508 316,50 Adjudicado
008286 509 93,50 Adjudicado
013139 510 99,50 Adjudicado
010145 511 89,50 Adjudicado
013139 512 241,50 Adjudicado
010145 513 128,50 Adjudicado
010145 514 7,50 Adjudicado
013292 515 59,50 Adjudicado
010145 516 36,50 Adjudicado
007928 517 28,50 Adjudicado
009522 518 83,50 Adjudicado
009522 519 98,50 Adjudicado
013971 520 131,50 Adjudicado
009522 521 66,50 Adjudicado
004731 522 215,50 Adjudicado
002594 523 153,50 Adjudicado
003470 524 260,50 Adjudicado
016706 525 259,50 Adjudicado
002594 526 220,50 Adjudicado
003470 527 287,50 Adjudicado
013971 528 231,50 Adjudicado
002594 529 123,50 Adjudicado
016706 530 153,50 Adjudicado
009522 531 106,50 Adjudicado
002594 532 109,50 Adjudicado
003470 533 139,50 Adjudicado
012759 534 116,50 Adjudicado
009522 535 83,50 Adjudicado
012759 536 125,50 Adjudicado
004731 537 137,50 Adjudicado
002594 538 237,50 Adjudicado
012759 539 104,50 Adjudicado
015838 540 0,00 Desierto
000178 541 0,00 Desierto
004724 542 28,50 Adjudicado
004724 543 63,50 Adjudicado
004724 544 89,50 Adjudicado
004724 545 53,50 Adjudicado
004724 546 36,50 Adjudicado
004724 547 66,50 Adjudicado
011271 548 259,50 Adjudicado
011271 549 273,50 Adjudicado
011271 550 237,50 Adjudicado
003519 551 130,50 Adjudicado
003519 552 123,50 Adjudicado
016145 553 73,50 Adjudicado
011271 554 187,50 Adjudicado
017068 555 436,50 Adjudicado
011271 556 157,50 Adjudicado
015479 557 73,50 Adjudicado
008352 558 280,50 Adjudicado
012266 559 30,50 Adjudicado
008352 560 130,50 Adjudicado
014696 561 86,50 Adjudicado
014696 562 83,50 Adjudicado
014696 563 93,50 Adjudicado
014696 564 93,50 Adjudicado
016015 565 89,50 Adjudicado
014696 566 100,50 Adjudicado
007875 567 43,50 Adjudicado
014696 568 69,50 Adjudicado
008352 569 149,50 Adjudicado
016015 570 77,50 Adjudicado
007875 571 70,50 Adjudicado
014696 572 103,50 Adjudicado
014696 573 81,50 Adjudicado
004417 574 48,50 Adjudicado
017070 575 260,50 Adjudicado
004633 576 66,50 Adjudicado
004633 577 87,50 Adjudicado
012266 578 39,50 Adjudicado
015479 579 167,50 Adjudicado
010165 580 103,50 Adjudicado
010165 581 0,00 Desierto
010165 582 103,50 Adjudicado
010165 583 133,50 Adjudicado
010165 584 130,50 Adjudicado
010165 585 69,50 Adjudicado
010165 586 252,50 Adjudicado
010165 587 170,50 Adjudicado
010165 588 130,50 Adjudicado
010165 589 198,50 Adjudicado
011064 590 66,50 Adjudicado
011064 591 249,50 Adjudicado
011064 592 30,50 Adjudicado
006745 593 131,50 Adjudicado
011064 594 60,50 Adjudicado
011064 595 173,50 Adjudicado
014570 596 90,50 Adjudicado
014570 597 270,50 Adjudicado
014570 598 265,50 Adjudicado