>>> POXA DE BECERROS CEBADOS<<<

Buscar por código de vendedor ou número de animal

Buscar

A = Adxudicado
D = Deserto
R = Rexeitado

*** Resultados previos pendentes de validación e rechazos na subasta ***

 
CÓD. VENDEDOR Nº ANIMAL IMPORTE RESULTADO
005230 1 0,00 Rechazado por vendedor
017067 2 647,50 Adjudicado
015430 3 1.079,50 Adjudicado
002125 4 1.059,50 Adjudicado
005230 5 950,50 Adjudicado
005230 6 979,50 Adjudicado
003363 7 277,50 Adjudicado
004942 8 749,50 Adjudicado
004942 9 550,50 Adjudicado
012598 10 477,50 Adjudicado
005182 11 713,50 Adjudicado
013187 12 760,50 Adjudicado
012306 13 530,50 Adjudicado
005171 14 734,50 Adjudicado
000620 15 168,50 Adjudicado
007224 16 580,50 Adjudicado
007764 17 1.319,50 Adjudicado
008259 18 472,50 Adjudicado
009631 19 953,50 Adjudicado
009631 20 918,50 Adjudicado
009441 21 680,50 Adjudicado
009441 22 634,50 Adjudicado
010849 23 767,50 Adjudicado
007688 25 317,50 Adjudicado
012086 27 833,50 Adjudicado
012086 28 1.013,50 Adjudicado
012679 81 818,50 Adjudicado
012679 82 344,50 Adjudicado
012679 83 750,50 Adjudicado
006615 84 883,50 Adjudicado
006615 85 845,50 Adjudicado
016581 86 602,50 Adjudicado
012606 87 462,50 Adjudicado
012606 88 484,50 Adjudicado
012606 89 507,50 Adjudicado
009793 90 647,50 Adjudicado
016058 91 919,50 Adjudicado
016058 92 864,50 Adjudicado
016058 93 730,50 Adjudicado
012912 94 1.203,50 Adjudicado
014339 95 370,50 Adjudicado
009793 96 666,50 Adjudicado
011739 97 1.062,50 Adjudicado
007545 98 683,50 Adjudicado
014339 99 652,50 Adjudicado
013606 100 614,50 Adjudicado
011038 101 1.020,50 Adjudicado
001033 102 583,50 Adjudicado
014050 103 929,50 Adjudicado
006657 104 658,50 Adjudicado
015936 105 612,50 Adjudicado
007545 106 530,50 Adjudicado
007923 107 1.062,50 Adjudicado
010574 108 765,50 Adjudicado
009966 109 516,50 Adjudicado
005907 110 777,50 Adjudicado
007545 111 567,50 Adjudicado
006093 112 959,50 Adjudicado
004088 113 829,50 Adjudicado
014513 114 855,50 Adjudicado
014513 115 650,50 Adjudicado
014513 116 764,50 Adjudicado
014604 117 962,50 Adjudicado
015131 118 1.107,50 Adjudicado
004223 119 812,50 Adjudicado
014785 120 914,50 Adjudicado
014785 121 887,50 Adjudicado
010849 122 557,50 Adjudicado
005038 123 565,50 Adjudicado
010849 124 843,50 Adjudicado
010849 125 755,50 Adjudicado
017022 126 783,50 Adjudicado
009359 127 1.089,50 Adjudicado
015171 128 817,50 Adjudicado
008645 129 697,50 Adjudicado
011604 130 706,50 Adjudicado
011604 131 1.239,50 Adjudicado
016934 132 895,50 Adjudicado
016934 133 973,50 Adjudicado
016934 134 853,50 Adjudicado
007227 135 964,50 Adjudicado
006547 136 923,50 Adjudicado
004223 137 956,50 Adjudicado
012924 138 752,50 Adjudicado
012924 139 984,50 Adjudicado
013972 140 877,50 Adjudicado
012924 141 467,50 Adjudicado
012924 142 1.073,50 Adjudicado
012924 143 660,50 Adjudicado
015432 144 626,50 Adjudicado
015432 145 765,50 Adjudicado
016179 147 1.259,50 Adjudicado
015078 148 834,50 Adjudicado
003118 149 517,50 Adjudicado
009399 150 314,50 Adjudicado
010849 151 0,00 Desierto
010849 152 830,50 Adjudicado
015078 153 1.253,50 Adjudicado
013410 154 650,50 Adjudicado
009883 155 959,50 Adjudicado
012555 156 477,50 Adjudicado
015869 157 477,50 Adjudicado
010849 158 716,50 Adjudicado
003149 159 515,50 Adjudicado
005029 160 873,50 Adjudicado
005029 161 594,50 Adjudicado
014466 162 694,50 Adjudicado
016265 163 543,50 Adjudicado
016265 164 925,50 Adjudicado
004461 165 505,50 Adjudicado
010849 166 522,50 Adjudicado
010849 167 683,50 Adjudicado
016265 168 1.022,50 Adjudicado
016265 169 805,50 Adjudicado
016265 170 864,50 Adjudicado