Comunicados da Central Agropecuaria de Galicia ABANCA 

A Central Agropecuaria de Galicia ABANCA rexistrou hoxe varios récords absolutos e anuais


Silleda, 14 de setembro de 2021.- A Central Agropecuaria de Galicia ABANCA rexistrou esta mañá dúas marcas históricas en transaccións. Así, a facturación total da poxa acadou os 570.126€ (ata hoxe a maior facturación estaba nos 553.851€ do 26 de xuño de 2012), mentres que na categoría de vacas foi de 342.211€ (ata hoxe o récord estaba nos 339.028€, tamén do 26 de xuño de 2012).

Por outra banda, a asistencia de vacas desta mañá, con 323 animais, supuxo a mellor concurrencia desta categoría dende o ano 2017 ( o día 3 de outubro dese ano acudiran 329 animais). Así mesmo, a asistencia total á poxa foi a maior do que levamos de 2021 con 1.113 animais (superaron os 1.057 do 12 de xaneiro).


A Central Agropecuaria fará importantes melloras para optimizar os resultados dos usuarios e garantir maior calidade e benestar das reses

  • UN SEGURO DE VIDA PARA TODOS OS ANIMAIS OU A INCORPORACIÓN DE NOVOS SERVIZOS PARA OS GANDEIROS NA APLICACIÓN INFORMÁTICA DA CENTRAL SON ALGUNHAS DELAS

Silleda, 16 de febreiro de 2021.- A Central Agropecuaria de Galicia ABANCA implantará nas próximas semanas importantes melloras orientadas tanto a optimizar os resultados que obteñen os seus usuarios no proceso de compra-venda como a garantir unha maior calidade e benestar das reses poxadas cada martes no mercado.

Un dos novos servizos, que estará operativo a partir do 2 de marzo, será a incorporación dun seguro de vida para os animais de todas as categorías, o cal se estenderá desde a saída do recinto ata o xoves desa semana ás 12.00 do mediodía, e que será custeado pola Central. Este seguro facíase necesario para que os compradores sigan acudindo ao mercado, xa que os principais compradores manifestaron reiteradamente que non é lóxico facerse cargo dos animais falecidos tanto nos traslados como nas xornadas inmediatamente posteriores por causas que puideran derivarse de circunstancias previas á compra. Coa contratación dun seguro os animais estarán cubertos, supoñendo para os compradores a seguridade de minimizar as perdas económicas se algún animal falece no período establecido, xa que o seguro farase cargo. Para os vendedores, é dicir, os gandeiros, suporá que os seus animais obteñan prezos máis altos, xa que os compradores poxarán con maior tranquilidade e á alza debido á cobertura do seguro.

Por outra banda, seguiranse ampliando os servizos que ofrece a Central a través da aplicación informática posta en marcha recentemente. Entre eles, proximamente crearanse contas personalizadas para que os vendedores reciban no móbil documentación de interese, como a opción de obter historiais de venda ou descargar os recibos da poxa. Isto sumarase aos servizos xa operativos, como a recepción das cotizacións e a posibilidade de rexeitar a venda a distancia. Se xa agora os gandeiros non necesitan desprazarse ao recinto, con estas incorporacións aínda menos, podendo dedicar o seu tempo a outros labores relacionados coas súas explotacións.

Outro novo servizo, posto en marcha recentemente para mellorar o proceso, é establecer a transferencia como único método de pago aos gandeiros. Supón tres vantaxes: elimina frecuentes extravíos de cheques por parte dos gandeiros, o que implica para eles preocupacións, xestións e mesmo que algúns cheques queden sen cobrar; o aforro das comisións cando ingresan o cheque nunha entidade bancaria distinta á que opera coa Central e a recepción do recibo de transacción antes das 14.00 h do martes en caso de ter correo electrónico.

A isto sumaranse outras melloras orientadas a aumentar o benestar animal, algunha das cales se están avaliando e outras estarán listas proximamente, como o incremento na calidade das “camas” dos animais.

Referente polo seu sistema e servizos gratuítos

A Central destaca xa fronte ao resto de mercados nacionais polas súas vantaxes para compradores e vendedores, non só por ser as únicas poxas de vacún informatizadas de España, senón por contar con algúns servizos que non contempla ou ningún ou a maioría de mercados e por ser todos gratuítos, mentres que no resto de mercados a maioría de servizos teñen custo.

En canto aos vendedores, entre as vantaxes coas que xa contan destacan a garantía de cobro debida a que a Central xestiona o proceso de venda, claridade fiscal, emisión sen custo de informes sobre vendas como faría unha xestoría, apoio administrativo gratuíto, estación de lavado cun dos prezos máis económicos e horario máis amplo debido a que non soamente está operativa o día da poxa senón toda a semana, retirada de cadáveres e asistencia veterinaria clínica sen custo ou amparo por seguro de continxencias ante calquera accidente que poidan sufrir os animais ou causar a terceiros desde a recepción do animal pola Central ata a súa entrega ao comprador, previa á recollida por parte do mesmo

Respecto aos compradores, benefícianse da claridade fiscal, posibilidade de establecer un tope no número de animais que lle son adxudicados para poder realizar compras axustadas ás súas necesidades ou a aplicación dun sistema de decomisos aos animais con destino ao matadoiro que non cumpran os requisitos para ser validados para o seu consumo humano, o cal se aplicaba ata o de agora na categoría de vacún maior e a partir do 2 de marzo farase tamén en becerros carniceiros. Así mesmo, desde hai semanas teñen a opción de poxar desde o móbil a través da aplicación da Central, o cal axiliza e facilita o proceso. Na mesma aplicación reciben os resultados das súas poxas.

As melloras que se implantarán agora na Central súmanse a todo isto para aumentar aínda máis as súas vantaxes fronte ao resto de mercados. Poderán realizarse grazas ao acordo que a Central, co obxectivo de velar polos intereses dos gandeiros, alcanzou cos principais compradores do mercado. Estes, para que se poidan implantar estes servizos, ofreceron asumir un lixeiro aumento das taxas que pagan por cada animal comprado, as cales non se actualizaban desde fai máis dunha década. Comprométense ademais a poxar á alza polos animais ao contar co respaldo do novo seguro de vida.

Así, será posible asumir o importante investimento que supón a implantación de novas tecnoloxías e servizos engadidos, ademais dos custos dos servizos gratuítos que xa se ofrecen agora e que para a Central increméntanse periodicamente. As taxas por animal que pagan os compradores son actualmente de 5,5€ en vacún maior e becerros carniceiros, e incrementaranse soamente 2,5€, mentres que en becerros de recría son de 2,5€ e aumentarán 1,5€.

A Central Agropecuaria de Galicia ABANCA pecha 2020 cunha asistencia de 34.976 reses tras celebrar dez sesións menos debido á pandemia

  • A REDUCIÓN DO NÚMERO DE SEMANAS NAS QUE SE CELEBROU O MERCADO DE 51 A 41 SUPUXO QUE ESTA CONCORRENCIA FOSE UN 24,13% MENOR QUE O ANO PASADO, MENTRAS QUE AS TRANSACCIÓNS SUMARON 12.724.699€, UN 30% MENOS
  • ESTE ANO DESTACARON AS IMPORTANTES MELLORAS TECNOLÓXICAS IMPLANTADAS TANTO NO PROCESO DE POXA COMO NA COMUNICACIÓN DOS RESULTADOS AOS OPERADORES
  • O RECINTO FEIRAL É DENDE O PASADO MES DE SETEMBRO A SEDE DA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MERCADOS DE GANDO (ASEMGA)

Silleda, 21 de decembro de 2020.- A Central Agropecuaria de Galicia ABANCA, que segue mantendo a súa condición de única poxa informatizada de España e que celebrou hoxe a última sesión do ano, pechou 2020 cunha asistencia de 34.976 reses e unha facturación de 12.724.699€. Unhas cifras fortemente marcadas polo peche do mercado durante as primeiras semanas da pandemia para garantir a seguridade, o que supuxo a celebración de dez sesións menos este ano, e tamén polas consecuencias desta crise da Covid-19 en restauración e hostalería, o que afectou ao mercado da carne.

Así, enmarcadas nesta situación, as cifras da Central situáronse en canto a asistencia total ás súas poxas nun 24,13% menos de animais, xa que en 2019 concorreran 46.100 reses nas súas tres categorías: vacún maior, becerros de recría e becerros carniceiros. En canto á facturación, en 2020 rexistrou un 30% menos, xa que o ano pasado ascendera a 18.199.272€.

Por categorías, nos becerros de recría concorreron 24.043 reses, un 22,29% menos que en 2019, cando foran 30.938 animais, mentres que as súas transaccións foron 4.240.525€, un 29,44% menos, xa que o ano pasado foran 6.010.152€. En canto aos seus prezos medios, os becerros cruzados foron os que experimentaron unha maior baixada, do 13,69% (pasando de 292€/unidade en 2019 a 252 en 2020), debido tanto ao temor dos cebadoiros galegos á menor venda en xeral pola crise da COVID-19 como ás perspectivas da subida do prezo do penso o próximo ano. En frisóns, a caída do prezo medio, aínda que do 11,11% (reduciuse de 90€ a 80 €/unidade), foi menor porque se segue exportando ao Magreb unha importante cantidade de animal vivo (prefiren realizar o sacrificio alí segundo o rito halal), que é transportado en barcos que saen de portos cataláns e andaluces. Pola súa banda, os becerros rubios descenderon soamente un 3,7% (de 345€ a 332€/unidade), xa que a calidade destes exemplares foi valorada nesta situación de crise e supúxolles unha vantaxe fronte ás outras razas para non baixar excesivamente o seu prezo medio.

En canto ao vacún maior, rexistráronse durante 2020 un total de 7.060 exemplares, un 28,6% menos que en 2019, cando fosen 9.888. A súa facturación foi un 30,56% menor, ao pasar de 8.313.009€ a 5.772.236€ este ano. Descensos importantes debido a que é a categoría que máis se destina a hostalería. Isto supuxo que os compradores estivesen pagando menos porque boa parte desta carne non se podía vender á restauración polos peches e restricións na mesma debido á COVID-19 e conxelábase, coa consecuente redución de peso das pezas. Á súa vez isto provocou que os gandeiros retivesen e sigan retendo nas súas explotacións aquelas reses que aínda poidan aguantar por idade, en espera en moitos casos de que se resolva esta situación, o que influíu na asistencia. Por categorías, a Extra incluso experimentaron unha subida no seu prezo medio, aumentando un 0,89% (de 1.780€/unidade a 1.796€), e a Primeira mantense nos 1.091€ do ano pasado, mentres que na Segunda e Desfeito descendeu, respectivamente, un 0,96% (de 722€/unidade a 715€) e un 1,09% (de 456€/unidade a 451€). Estas cotizaciones nas mellores categorías foron motivadas en parte pola incorporación á Central de novos matadoiros que buscan neste mercado animais de calidade polos que están dispostos a pagar prezos elevados, mentres que non houbo movementos nos que traballan con reses de calidades inferiores. Neste sentido, alcanzouse un récord histórico no prezo pagado por un exemplar. Foi o día 28 de xaneiro, cando un boi de raza rubia galega que aínda non cumprira os cinco anos foi comprado por 6.781,5€, superando o récord anterior, que se situaba nos 6.006€ pago en 2015 por outro boi da mesma raza.

Respecto a os becerros carniceiros, a súa asistencia descendeu un 26,56%, ao rexistrar este ano 3.873 animais fronte aos 5.274 de 2019. Tamén o fixo a súa facturación que dos 3.876.111€ do ano pasado reduciuse aos 2.711.938€ deste, o cal supón un 30% menos. Por categorías, os frisóns, con pouca presenza na Central e que por tanto inflúen pouco na media conxunta dos becerros cebados, rexistraron unha baixada notable, debido á súa pouca demanda pola súa menor calidade para o consumo, sendo este descenso do 18,4% (de 440€/unidade a 359€). Pola súa banda os rubios e cruces, que teñen maior demanda e atopan na Central un bo nivel de compradores, descenderon soamente un 1,14% no primeiro caso (de 874€/unidade a 864€) e un 4,58% no segundo (de 807€/unidade a 770). Nesta liña, mesmo antes do comezo da pandemia, o 7 de xaneiro rexistrouse o terceiro mellor prezo medio da categoría na historia da Central, o cal se situou en 899,16€, sendo a mellor marca os 918,80€ acadados no mes de xuño do ano pasado.

Poxas desde o móbil

A Central realizou este ano un importante esforzo na implantación de novas tecnoloxías para facilitar e axilizar o proceso de poxas. Así, no mes de maio estableceuse un sistema telemático para comunicar aos usuarios os resultados de cada poxa en tempo real sen que estes teñan que acudir ao recinto, substituíndo as poxas cantadas habituais pola difusión a través da web e a aplicación TokApp.

Agora a Central acaba de incorporar unha aplicación para que os compradores poxen desde o móbil, á cal se están sumando progresivamente os usuarios e que substitúe ás tiras en papel nas que os compradores anotan as poxas. Nesta mesma aplicación reciben os resultados. As súas vantaxes son múltiples: eliminar o tecleo manual por parte do persoal da Central para introducir no ordenador os datos que figuran nas tiras de papel, evitando así os erros que produce o factor humano, reorientar o labor de parte dos traballadores a outras tarefas, menor gasto de papel ao eliminarse as tiras e as listaxes que se facilitaban aos compradores e que agora teñen na aplicación, e tamén aumento da seguridade fronte á COVID-19 ao reducirse a manipulación de elementos e o contacto entre compradores e traballadores. Trátase dunha aplicación con gran potencialidade, polo que seguirá incorporando utilidades en función das necesidades da Central.

Vicepresidencia da AEMB

No plano institucional este ano é destacable que o director da Fundación Semana Verde e a Central Agropecuaria de Galicia ABANCA, Ricardo Durán, foi elixido neste mes de decembro vicepresidente primeiro da Asociación Europea de Mercados de Gando (AEMB). Un nomeamento que se suma ao de presidente da Asociación Nacional de Mercados de Gando (ASEMGA), cargo que ocupa desde o ano pasado.

Por outra banda, no mes de setembro a Central Agropecuaria de Galicia ABANCA pasou a albergar a sede administrativa de ASEMGA, sendo a primeira vez que esta cambiaba a súa localización orixinal en Talavera de la Reina. Tamén nese momento Julio Pérez, coordinador da Central, converteuse no secretario administrativo da asociación nacional.

A normalidade no volume de asistencia de animais á Central Agropecuaria de Galicia ABANCA xa non fai necesaria a preinscrición

Silleda, 3 de xuño de 2020.- A Central Agropecuaria de Galicia ABANCA decidiu suprimir a preinscrición de animais como requisito para acudir á poxa e xa non será necesaria para a vindeira sesión do 9 de xuño.

Aínda que este sistema telemático se estableceu coa fin de evitar aglomeracións e non exceder o aforo fixado na Central debido á crise sanitaria do covid-19, xa non resulta necesario. O motivo é a normalidade no volume de asistencia de animais á Central nas súas dúas primeiras sesións desde a reapertura, xa que non se produciu un exceso de oferta de gando que faga necesaria nin a preinscrición nin un máximo de aforo.

Así, os usuarios (gandeiros, transportistas e tratantes) xa non terán que comunicar previamente o número de animais que levarán ao recinto.

Horario e comunicación de resultados

O que si se mantén, e farao con carácter permanente, é o horario de entrada do gando, de 15.00 horas do luns ás 02.00 horas do martes, e tamén o sistema telemático implantado para comunicar aos usuarios os resultados de cada poxa en tempo real sen que estes teñan que acudir ao recinto.

Este último pretende evitar a concentración de asistentes no recinto durante a crise sanitaria, pero tamén axilizar o mercado, polo que funcionará de forma permanente máis alá da situación xerada polo covid-19, substituíndo ás poxas cantadas con soporte de vídeo que viñan sendo habituais. Este sistema conta con dous medios para a difusión dos resultados das poxas da Central, a súa web e a aplicación TokApp.

A Fundación Semana Verde reanudou a súa central agropecuaria con medidas de seguridade e novos sistemas telemáticos

  • O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, visitou esta mañá a Central Agropecuaria de Galicia, na primeira xornada de actividade tras a suspensión dos mercados de gando debido ao estado de alarma polo coronavirus
    A central implantou un sistema de preinscrición obrigatoria a través da súa páxina web, por correo electrónico e por whatsapp
  • Na aplicación TokApp e na web da central pódense consultar os resultados de cada subasta en tempo real
  • O persoal do recinto feiral conta co material de protección necesario e tamén se instalaron mamparas e dispensadores de xel en varias zonas das instalacións

Silleda, 26 de maio de 2020.- O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, visitou esta mañá a Central Agropecuaria de Galicia da Fundación Semana Verde, que hoxe reanudou o mercado de gando con medidas de seguridade sanitarias e novos sistemas telemáticos, despois de que o Centrod de Coordinación Operativa (Cecop) acordara na súa última reunión levantar a suspensión da celebración dos mercados de gando en Galicia e que a Consellería do Medio Rural publicara o pasado venres a resolución correspondente.

Alfonso Rueda asistiu a esta poxa, onde indicou que a apertura hoxe do mercado de gando “é unha boa noticia, xa que se retoma unha actividade comercial que ten moito que ver coa reactivación do consumo, cos hábitos que tiñamos e empezamos a recuperar e que empeza ademais dacordo cos novos tempos, cunha subasta telemática e con todas as garantías sanitarias”. Por agora, e mentres dure a crise sanitaria, o número máximo de cabezas de gando en cada sesión serán 1.320.

Tamén sinalou a importante aposta polas novas tecnoloxías co obxectivo de reducir a presenza física no recinto e, por tanto, evitar aglomeracións. Por iso, a preinscrición dos animais é obrigatoria mentres dure a crise sanitaria na páxina web da central, por correo electrónico ou por whatsapp. Ademais, a través tanto da aplicación TokApp como na web da central difundiranse os resultados de cada poxa en tempo real para contribuír a redución da afluencia e prevese que se manteña de forma permanente co obxectivo de axilizar a actividade do mercado e ofrecer unha resposta máis eficiente.

Na súa visita comprobou de primeira man que as poxas no recinto feiral, unha das actividades principais da Fundación Semana Verde, retomáronse cumprindo con todos os protocolos de seguridade e prevención, tanto os establecidos polas autoridades sanitarias como outras medidas postas en marcha pola central.

Destacou que todo o persoal conta co material de protección necesario (máscaras, guantes e xel) e que en varios puntos das instalacións colocáronse dispensadores de xel, mamparas e alfombras desinfectantes para garantir a seguridade tanto dos empregados como dos usuarios. Os gandeiros e tratantes que igualmente prefiran asistir de forma presencial, contan con indicacións para circular polos pavillóns evitando os cruzamentos.

A Central Agropecuaria de Galicia Abanca é un mercado xestionado pola Fundación Semana Verde que se converteu nun referente a nivel estatal na comercialización de gando. Desde os seus inicios apostou pola modernización e conta cun sistema pioneiro de poxa pública informatizado que contribúe á axilidade e seguridade das transaccións e que foi actualizado nos últimos anos coa renovación dos equipos.

location-icon

DIRECCIÓN
CENTRAL AGROPECUARIA DE GALICIA ABANCA
Avda. Recinto Ferial S/N
36540 Silleda – Pontevedra